LUVYLab – opartisk och pålitlig

Brunnsvattenprov
och undersökningspaket

Vattenprover
(företag och samfund)

Livismedels-
och ytprover

Animaliska prover
inkl. salmonellamisstankar

Prover gällande
boendehälsa

Provtagnings-
tjänster

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017.

Vårt laboratorium betjänar yrkeskunnigt och objektivt såväl privat- som företagskunder samt i kommunerna bl.a. hälsomyndigheterna och vatten- och avloppsvattenverken.

Vårt laboratorium är månt om en bästa möjliga kvalitet gällande undersökningsverksamhetens alla delområden, genom att behoven för kunden och alla andra, som drar nytta av resultaten är nöjda och att förtroendet mellan laboratoriet och kunden bibehålls.

Läs mer om oss

Frågor och svar

De som funderar på undersökning av vattenkvaliteten i sin brunn kan få svar på eventuella frågor via följande länkar: