LUVYLab – puolueeton ja luotettava

Kaivovesinäytteet
ja tutkimuspaketit

Vesinäytteet
(yritykset ja yhteisöt)

Elintarvike- ja
pintanäytteet

Eläinperäiset näytteet
ml. salmonellaepäilyt

Asumisterveys-
näytteet

Näytteenotto-
palvelut

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) omistama yhtiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2019.

Laboratoriomme palvelee niin yksityis- kuin yritysasiakkaitakin sekä kunnissa mm. terveysviranomaisia ja vesi- ja viemärilaitoksia.

Laboratoriomme huolehtii kaikkien testaustoimintansa osatekijöiden mahdollisimman hyvästä laadusta siten, että asiakkaan tai muun palvelun hyödyntäjän tarpeet tyydytetään ja että laboratorion sekä asiakkaan luottamus säilyy.

Lue lisää meistä

Kysymyksiä ja vastauksia

Kaivoveden laatua ja tutkimista pohtiva saattaa löytää vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin seuraavien linkkien kautta: