LUVYLab Oy Ab – bekanta, pålitliga tjänster

Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) laboratorieaffärsverksamhet överflyttade 1.1.2019 till LUVYLab Oy Ab. LUVY fortsätter som bolagets ägare.

Ni får fortsättningsvis de bekanta tjänsterna från den nuvarande verksamhetspunkten. Vår målsättning är, att utveckla vår verksamhet samt att bättre än tidigare svara på laboratoriebranschens utmaningar och våra kunders behov. LUVY erbjuder utöver den ideella verksamheten beställningsundersökningar, sakkunnig- och projekttjänster.

Förfrågningar
Saara Tähtinen

Saara Tähtinen

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011