Vattenanalyser är vårt kärnkunnande

Vi i LUVYLab analyserar största delen av vattenproven i kommunerna i Västra Nyland, de må sen vara fråga om vattendrags- grund-, avlopps-, hushålls- eller badvatten (hallar och stränder). Tekniken och apparaturen som vi använder i vår basanalytik är mycket modern och noggrann, och huvuddelen av våra analyser är ackrediterade.

Se vårt analyssortiment!

De flesta privatkunder hämtar själv sina prover till oss, men speciellt för de offentliga samfunden utgör de provtagningstjänster som vi erbjuder ett beaktansvärt alternativ.

I paketprislistan för våra brunnsvattenundersökningar finns en betydligt nedsatt totalprissättning inbyggd, och därför tillämpas prislistan endast då det gäller de privata hushållens vattenprover. Avvikande från det tidigare nämnda, tillämpas den i fråga varande paketprislistan ändå då det gäller sådana företag, som låter undersöka brunnsvattnet i ett enskilt hushåll, för vilka man även kan utvärdera vattenprovet enligt de uppsatta kriterierna.

Vi erbjuder naturligtvis helt motsvarande och även andra undersökningspaket  till småföretag, men i princip med en mindre rabatt. Småföretagens brunnsvattenpaket är euromässigt de samma som hushållens, men prisen är då utan moms. Företagen kan ju dra  av den moms som man har betalat. När det gäller prissättningen för små företag får du mera information  genom att vara i kontakt med vår kundbetjäning (t. 019 323 895, laboratorio@luvylab.fi). Sådana företag, som har behov att låta undersöka vattenprover regelbundet och systematiskt årligen, uppmanar vi be om en separat offert.

Remisser och provtagningsdirektiv
Tilläggsuppgifter/Tag kontakt
Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895