Vi tar proven åt dig med yrkesskicklighet!

Har ni behov av att ta och låta utföra undersökningar av prover, men inte har tid eller övriga resurser för att förverkliga det hela? Våra utbildade och erfarna provtagare kan komma och ta prover relaterade till bl.a. hushålls- och badvatten samt livsmedels och ytors hygienprover på ort och ställe för er räkning.

Man kan inte betona vikten av provtagningen för mycket med tanke på att få så representativa och pålitliga analysresultat som möjligt. Inte ens det mest omsorgsfulla laboratoriearbetet kombinerat med den noggrannaste mättekniken kan ersätta eller ens kompensera, ifall provet, som undersöks inte motsvarar materialet på vilket man har för avsikt att tillämpa mätresultaten.

Även vår ägarförening LUVY erbjuder provtagningstjänster åt våra kunder. Beroende på vilken typ av provtagning det handlar om, förverkligas uppdragen av certifierade provtagare såsom fältmästarna, laboratoriets provtagare eller sakkunniga. Vid diskussionerna om provtagningarna kommer man överens om tidpunkten för provtagningen, typen av prov, provtagningssätt samt vad som skall undersökas i provet.

Vattenprover från vattendrag, grundvattnet och avloppsvattenreningsverken tas av LUVYs provtagare.

Inom LUVYLabs provtagningstjänst tas bl.a.
  • hushållsvattenprover
  • livsmedelsprover
  • hygienprover (livsmedelslokaler, produktionsutrymmen)
  • badvattenprover från bassänger och badstränder
Ta kontakt och fråga mer!

Om ditt företag nu överväger att bli kund i vår provtagningstjänst och du vill veta mera eller eventuellt be om en offert från oss, tag då kontakt med vår laboratoriechef.

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011

När det gäller de praktiska arrangemangen kring provtagningar, såsom tidpunkten, kan kunderna precis såsom tidigare komma överens direkt med våra provtagare.

Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Sinna Ruuskanen

Sinna Ruuskanen

Laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Laborant, certifierad provtagare
sinna.ruuskanen@luvylab.fi
019 323 626