LUVYLab Oy Ab – så här fakturerar du oss

Vi tar emot fakturor som nätfakturor eller via e-post/per post levererade till vår scanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

På fakturan bör finnas beställarens namn.

LUVYLab Oy Ab
FO-nummer: 2940757-6
Nätfaktureringsadress: 003729407576
Förmedlarsignum: 003721291126 (ifall skickat från bank DABAFIHH)

Scanningstjänstens e-postadress:
29407576(at)scan.netvisor.fi

Scanningstjänstens postadress:
LUVYLab Oy Ab
29407576
PB 100
80020 Kollektor Scan