Alla våra undersökningsremisser i samlad form

På denna sida hittar du samtliga behövliga remisser för våra samtliga analyser i samlad form.

  1. Välj laboratorieanalysens beställningsblankett (remiss) från listan intill och spara den på din maskin.
  2. Bekanta dig med blanketten och eventuella provtagningsråd omsorgsfullt innan provtagningen.
  3. Fyll i de uppgifter som begärs om provet allt från faktureringsadressen mm. Blanketterna är i formen PDF-dokument som kan lagra uppgifter och som lagras om du vill så, att de är förhandsifyllda ifall de behövs någon gång senare.
  4. Ta den ifyllda och undertecknade blanketten med till laboratoriet då du hämtar provet.
Vattenprover
Livsmedels-, inomhuslufts- och animaliska prover
Boendehälsoprover

Vid djursalmonellaundersökningar (slakterier och styckningsanläggningar, broiler-, kalkon- och äggproduktion, svingårdar och nötboskap) använder man följande av Livsmedelsverket uppgjorda och upprätthållna remisser: