LUVYLab är ett ackrediterat undersökningslaboratorium

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017.

Vårt testningsområde är vattnets kemiska testning samt testning av livsmedel och mikrobiologisk testning. Till vårt kompetensområde hör totalt ca 50 ackrediterade metoder.

Tilläggsuppgifter om ackrediteringen

Laboratorierättigheterna, som man fått av de ledande myndigheterna, berättigar laboratoriet att verka inom vissa forskningsområden. LUVYLab Oy Ab:s laboratorium är:

 • ett undersökningslaboratorium godkänt av Livsmedelsverket i enlighet med livsmedelslagens 37 §
 • ett för Livsmedelsverkets salmonellaövervakningsprogram godkänt laboratorium
 • ett laboratorium som utför analyser av hushålls-, badstrands och simbassängsvatten, som förutsätts av hälsoskyddslagen och de bestämmelser som utfärdats på basen av den.
  Förfrågningar
  Satu Henriksson

  Satu Henriksson

  Laboratoriopäällikkö
  Laboratoriechef
  satu.henriksson@luvylab.fi
  044 528 5011