Så här förbereder du dig för att ta vattenprov från ditt brunnsvatten

Laboratoriet i Lojo tar emot hushållsvattenprov för undersökning må–to kl. 8–15.30 (ej fredagar eller dag före helg). Vid betjäningspunkten i Raseborg (Raseborgsvägen 37) tar vi emot prover samt betjänar måndagar kl. 9–10.

Tillsammans med provet lämnar man in en ifylld remiss/beställningsblankett. Tidtabellen för när resultaten är klara och rapporteras är i regel en till fyra veckor beroende på analyspaketet och/eller vilka analyser som beställts.

Provtagningsinstruktioner i pdf-format.

Behövliga provflaskor och vattenmängder

Duglighetsundersökning av ringbrunn, mindre omfattande brunnsvattenundersökning samt småföretagspaket:

 • 0,5 L  (steril flaska)
 • 1 L  (plastflaska)

Duglighetsundersökning av borrbrunn samt ibruktagningsundersökning av borrbrunn:

 • 0,5 L  (steril flaska)
 • 1 L  (plastflaska)
 • 1 L  (glasflaska; radon)

Mikrobiologisk undersökning:

 • 0,5 L  (sterili flaska)

Undersökning av korroderande egenskaper:

 • 1 L  (plastflaska)

  Provflaskor jämte remiss och paketprislista kan avhämtas från laboratoriet i Lojo vardagar kl. 8–16 samt från betjäningspunkten i Raseborg (Raseborgsvägen 37) måndagar kl. 9–10.  Se var de finns och bilder på byggnaderna.

  TAGANDE AV PROV

  Proven tas i ordningsföljden bakterier (0,5 L steril), radon (1 L glas) och övriga analyser (1 L plast). Om vattnet leds inom fastigheten, tas provet vanligtvis från kökskranen. Om provet tas från en kran utomhus eller från en slang, följer man i mån av möjlighet anvisningarna nedan. Det är viktigt att rengöra ändan på kranen/slangen.

  Från kran
  • Innan ni tar provet, ta bort bubbelmunstycket/silen från kranens ända och rengör kranen grundligt. Tvätta händerna noggrant och desinficera sedan kranens ända (ren alkohol + flambering). Låt vattnet först rinna från kallvattensida tills vattnets temperatur är jämnt kall (3–5 min).
  • Bakterieprov: Vidrör inte den sterila flaskans mynning med händerna eller kärlet. Lämna luftutrymme motsvarande flaskans hals.
  • Radon prov: Minska flödet så att bubblor inte uppstår utan vattnet ser helt klart ut. Fyll flaskan helt. Ange utöver provtagningsdatumet även exakt klockslag för provtagningen i såväl remissen som på flaskan.
  • Övriga analyser: Lämna några centimeter tomt i provflaskan (utrymme för omskakning).
  Direkt från ringbrunnen
  • Se till att provtagningskärlet är rent. Häll bort den första satsen och ta provet först från andra påfyllningen.
  • Häll provet direkt från kärlet i flaskorna. Vidrör inte bakterieflaskans (steril 0,5 l) mynning med händerna eller kärlet. Lämna ett tomt utrymme i bakterieflaskan motsvarande flaskans hals.
  LEVERANS AV PROVEN TILL LABORATORIET

  Proven bör levereras till laboratoriet möjligast färska, det vill säga helst samma dag som provet tagits eller senast 20 timmar efter provtagningen. Förvara proven hela tiden svalt och skyddade från ljus.

   

  Tilläggsuppgifter
  LUVYLab kundbetjäning

  LUVYLab kundbetjäning

  Kundbetjäning

  Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
  laboratorio@luvylab.fi
  t. 019 323 895