Undersökning av brunnsvattnets korroderande egenskaper

Hushållsvattnet får inte heller vara korroderande. En del egenskaper såsom surhet höjer vattnets benägenhet att korrodera (fräta) metallrör och/eller andra metalldelar. Ett vatten med korroderande egenskaper medför förutom att det förkortar rör och lagringsutrustningens livslängd även, att halterna av lösta metaller i vattnet stiger.

Proven tar man själv med hjälp av instruktioner. Leveranstiden för de färdiga resultaten är i regel 1–2 veckor.

Pris

97 € *
* Innehåller leverans av undersökningsresultaten och ett utlåtande.
       
Undersökningspaketet innehåller följande analyser:
 • pH
 • klorid
 • sulfat
 • alkalitet
 • kalciumhårdhet

I alla våra undersökningsrapporter förklaras noggrant vilka de av myndigheterna uppsatta gränsvärdena och rekommendationerna gällande de olika uppmätta parametrarna är.

Inledandet av undersökningen

Ifall du vill låta utföra undersökningen, börja då med att avhämta provflaskor för brunnsvattenprovet. Du får då på samma gång en beställningsblankett (remiss) samt detaljerade provtagningsinstruktioner. Ifall du vill kan du också ladda ner och fylla i remissblanketten elektroniskt redan på förhand.

 • Provflaskor kan avhämtas från vårt laboratorium i Lojo eller från vår betjäningspunkti Raseborg (se plats och närmare detaljer). Laboratoriet är öppet vardagar kl. 8–16  och i Raseborg betjänas du måndagar kl. 9–10.
 • Behövliga flaskor och vattenmängder:
  1 L  (plastflaska)
Gör så här
 1. Bekanta dig omsorgsfullt med provtagningsinstruktionerna eller ladda ner instruktionen som ett pdf-dokument
 2. Gör de förberedande åtgärderna och ta provet
 3. Fyll i hushållsvattenremissen
 4. Hämta provet utan dröjsmål till oss.
Det här kan också intressera dig:
 • En mindre omfattande brunnsvattenundersökning
 • Undersökning av den mikrobiologiska kvaliteten
 • Undersökning av korroderande egenskaper
Tilläggsuppgifter

Behöver du hjälp med att välja rätt undersökningspaket eller undrar du över någonting annat? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren eller ta modigt kontakt med våra sakkunniga. Vi hjälper gärna.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895