Undersökning av brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet

Kaivoveden mikrobien laskentaa

Då man utvärderar brunnsvattnets duglighet är dess mikrobiologiska renhet ett absolut minimikriterium. Bakterieundersökningen ingår också som en synnerligen viktig del i samtliga duglighetsundersökningar.

Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet undersöks med hjälpa av indikatororganismer. Om man konstaterar fekala E. coli och enterokocker är det en indikator på fekal förorening. Förekomst av övriga koliforma bakterier indikerar närmast, att ytvatten kommit in i brunnen.

Proven tar man själv med hjälp av instruktioner. Leveranstiden för de färdiga resultaten är i regel circa en vecka.

Pris

109 € *
* Innehåller leverans av undersökningsresultaten och ett utlåtande.
      
Undersökningspaketet innehåller följande analyser:
 • Escherichia coli
 • övriga koliforma bakterier
 • intestinala enterokocker

I alla våra undersökningsrapporter förklaras noggrant vilka de av myndigheterna uppsatta gränsvärdena och rekommendationerna gällande de olika uppmätta parametrarna är.

Inledandet av undersökningen

Ifall du vill låta utföra undersökningen, börja då med att avhämta provflaskor för brunnsvattenprovet. Du får då på samma gång en beställningsblankett (remiss) samt detaljerade provtagningsinstruktioner. Ifall du vill kan du också ladda ner och fylla i remissblanketten elektroniskt redan på förhand.

 • Provflaskor kan avhämtas från vårt laboratorium i Lojo eller från vår betjäningspunkti Raseborg (se plats och närmare detaljer). Laboratoriet är öppet vardagar kl. 8–16  och i Raseborg betjänas du måndagar kl. 9–10.
 • Behövliga flaskor och vattenmängder:
  0,5 L  (steril flaska)
Gör så här
 1. Bekanta dig omsorgsfullt med provtagningsinstruktionerna eller ladda ner instruktionen som ett pdf-dokument
 2. Gör de förberedande åtgärderna och ta provet
 3. Fyll i hushållsvattenremissen
 4. Hämta provet utan dröjsmål till oss.
Tilläggsuppgifter

Behöver du hjälp med att välja rätt undersökningspaket eller undrar du över någonting annat? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren eller ta modigt kontakt med våra sakkunniga. Vi hjälper gärna.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895