Vem har och var finns Västra Nylands vackraste brunn?

Fototävlingen har avslutats och den vinnande bilden har valts. Valet var inte lätt, eftersom många charmiga bilder av brunnar deltog i tävlingen. Nedan finns den bild som utsågs till vinnare, och ett undersöknings presentkort har skickats till personen som skickat in bilden. Presentkortet berättigar till en duglighetsundersökning av vattnet i en ring- eller borrbrunn fram till skutet av år 2024. Presentkortets värde är ca 300 €.

Länsi-Uudenmaan kaunein kaivo -kuvakilpailun voittaja Jussis stugbrunn. Foto: Marjaliisa Moisander

Våra motiveringar till valet av bilden:
Man har över brunnen byggt en förtjusande och praktisk stugliknande skydd. Och trots att flera brunnar med lika förtjusande täckande konstruktioner deltog i tävlingen, valde man till slut denna brunn till segrare. Orsaken är den, att det på fotot framgår, hur korrekt brunnen är skyddad i förhållande till den omgivande terrängens lutning och hur bra brunnen i övrigt är skyddad från bl.a. effekterna av ytvatten.

Även de vackert täckta brunnarna nedan gillades starkt av vår jury.

LUVYLab kaivo Hanna Koivunen                       
Bild: Hanna Koivunen                                                                                      Bild: Nina Suihkonen

 

Tack till alla deltagare!

Och trots att ett gratis undersökningspaket av brunnsvattnet endast tillföll personen, som skickat in den segrande bilden, lönar det sig för de övriga att minnas, att det lönar sig att regelbundet låta sitt brunnsvatten undersökas