Livsmedelsmikrobiologi med fackkunskap

Vi i LUVYLab är en pålitlig kumpan med vårt områdes restauranger och de lokala hälsomyndigheterna, då det gäller att utföra analyser i anknytning till egenkontroll och myndighetsövervakning. LUVYLab är ett officiellt myndighetslaboratorium godkänt av Livsmedelsverket (tidigare Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA) i enlighet med livsmedelslagens 37 §.

Största delen av analysmetoderna, som hör ihop med livsmedelsmikrobiologin är ackrediterade. Många av våra kunder låter oss utföra organoleptiska basundersökningar av livsmedel. Dessutom undersöker vi ythygienprov från livsmedelslokaler, slakterier och andra produktionsutrymmen.

Analyssortiment

Remisser
Ta kontakt
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011