Elintarvikemikrobiologiaa asiantuntemuksella

Me LUVYLabissa olemme alueemme ravintoloiden ja paikallisten terveysviranomaisten luottokumppani omavalvontaan ja sen viranomaisvalvontaan liittyvän analytiikan toteuttajana. LUVYLab on Ruokaviraston (ent. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA) hyväksymä virallinen elintarvikelain 37 §:n mukainen viranomaislaboratorio.

Valtaosa elintarvikemikrobiologiaan liittyvistä analyysimenetelmistämme on akkreditoitu. Monet asiakkaamme teettävät meillä myös elintarvikkeiden aistinvaraisen perustutkimuksen. Lisäksi tutkimme elintarvikehuoneistojen, teurastamoiden ja muiden tuotantotilojen pintapuhtausnäytteitä.

Analyysivalikoima

Lähetteet

As for the time being, we do not have an English version of our web site, we provide here the order form for the microbiological analysis of a foodstuff for upload.

Ota yhteyttä
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011