Otamme näytteet ammattitaidolla puolestasi!

Onko teillä tarvetta ottaa ja tutkituttaa näytteitä, mutta ei aikaa tai muita resursseja asian toteuttamiseksi? Koulutetut ja kokeneet näytteenottajamme voivat tulla paikan päälle ottamaan mm. talous- ja uimaveteen sekä elintarvikkeisiin ja pintojen puhtaustarkkailuun liittyvät näytteet puolestanne.

Näytteenoton oikean suorittamisen tärkeyttä ja merkitystä ei voi liikaa korostaa edustavien ja luotettavien tutkimustulosten saavuttamisen kannalta. Huolellisinkaan laboratoriotyöskentely ei edes tarkimpaan mittaustekniikkaan yhdistettynä voi korvata tai edes kompensoida sitä, jos tutkittava näyte ei koostumukseltaan edusta materiaalia, jonka suhteen tuloksia aiotaan soveltaa.

Myös omistajayhdistyksemme LUVY tarjoaa asiakkailleen näytteenottopalveluja. Näytetyypistä riippuen toimeksiantoja toteuttavat sertifioituina näytteenottajina kenttämestarit, laboratorion näytteenottajat tai asiantuntijat. Näytteenotosta keskusteltaessa sovitaan näytteenoton ajankohta, näytteen tyyppi, näytteenottotapa sekä näytteistä tehtävät tutkimukset.

Vesinäytteet vesistöistä ja pohjavesistä sekä jätevedenpuhdistamoilta otetaan LUVYn näytteenottajien toimesta.

Laboratorion näytteenottopalveluna otetaan mm.
  • talousvesinäytteet
  • elintarvikenäytteet
  • puhtausnäytteet (elintarvikehuoneistot, tuotantotilat)
  • uimavesinäytteet altaista ja uimarannoilta
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jos yrityksesi vasta harkitsee näytteenottopalveluidemme asiakkuutta ja haluat tietää asiasta lisää sekä kenties pyytää meiltä tarjouksen, ole yhteydessä laboratoriopäällikköömme.

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011

Näytteenoton käytännön järjestelyistä, kuten ajankohdista, asiakkaamme voivat tuttuun tapaan sopia suoraan näytteenottajiemme kanssa.

Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Sinna Ruuskanen

Sinna Ruuskanen

Laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Laborant, certifierad provtagare
sinna.ruuskanen@luvylab.fi
019 323 626