Analyysivalikoimamme on varsin laaja ja kattava

Laboratoriossa käytetään kemiallisia ja mikrobiologisia tutkimusmenetelmiä, fysikaalisia mittausmenetelmiä sekä aistinvaraiseen arviointiin perustuvia menetelmiä. Tutkimusmenetelminä käytetään ensisijaisesti standardimenetelmiä tai yleisesti käytössä olevia menetelmä.

Analyysivalikoima, vesinäytteet:

  • fysikaalis-kemialliset analyysit
  • mikrobiologiset määritykset
  • kaivovesitutkimukset talousveden laadun varmistamiseksi

Analyysivalikoima, elintarvike-, sisäilma- ja eläinperäiset näytteet:

  • elintarvikenäytteiden aistinvarainen arviointi, mikrobiologiset tutkimukset ja muut määritykset.
  • puhtaus- ja sisäilmanäytteiden mikrobiologiset tutkimukset
  • eläinperäisten näytteiden salmonellatutkimukset

Pätevyysalueeseemme kuuluu yhteensä noin 50 akkreditoitua menetelmää, ks. akkreditointi ja luvat.

Alihankinta

Laboratorion menetelmävalikoimaan kuuluvat analyysit tehdään itse. Näytteet, joita emme pysty tutkimaan omassa laboratoriossamme, ohjaamme tai lähetämme eteenpäin. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle pyritään antamaan tietoa muista laboratorioista, jotka voivat suorittaa halutun tutkimuksen.

Alihankinnassa käytämme pääsääntöisesti ko. menetelmät akkreditoineita laboratorioita tai laboratorioita, joilla tiedetään olevan toimiva laatujärjestelmä. Näytteet lähetetään alihankkijalle laboratoriomme lähetteellä, josta ei käy ilmi asiakkaan tietoja. Näin varmistetaan asiakassuhteen luottamuksellisuuden säilyminen. Laboratoriomme on vastuussa asiakkaalle alihankkijan tekemästä työstä, mikäli asiakas tai viranomainen ei ole määritellyt käytettävää alihankkijaa.

Tiedustelut
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011

Helmiina Manner

Helmiina Manner