Rent dricksvatten åt Dig!

Vi har alla ett behov och rätt till rent dricksvatten.  Den som bor ansluten till ett kommunalt nätverk kan ta det ganska lugnt, eftersom vattentjänstverken regelbundet kontiollerar och undersöker systematiskt och noggrannt och bär ansvaret för dess duglighet och säkerhet.  Den som bor i glesbygden är däremot själv ansvarig för den egna vattenförsörjningen och brunnsvattnets kvalitet.  Varje familjemedlem avnjuter lätt två liter vatten och även mera varenda dag i samband med dricksvatten, te, kaffe och vid matlagningen hemma.  Det innebär en rejäl mängd.  Därför borde det inte för någon vara ovidkommande vilken kvalitet det använda vattnet har.  Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och av den orsaken borde man förhålla sig till dess säkerhet och att det är hälsosamt minst på samma sätt, som man förhåller sig till sammansättningen i huvudmåltiderna.

Finlands miljöcentral (SYKE) rekommenderar, att brunnsägarna låter undersöka sitt brunnsvatten minst vart tredje år.  Många av oss tror, att det vatten som en gång har konstaterats vara bra, förblir av god kvalitet även i fortsättningen, men så är det nödvändigtvis inte.  I såväl marken som berggrunden sker det förändringar, som kan inverka på grundvattenströmningarna och därmed också på brunnsvattnets kvalitet.  Många faktorer såsom brunnens djup och placering samt konstruktionernas skick kan å sin sida påverka brunnsvattnets kvalitet och förändringar i den.  Även årstiderna spelar in till följd av variationer i mängderna regn- och smältvatten samt även till följd av långvariga torrperioder.

Hurdant bör då dricksvattnet vara?  Social- och hälsovårdsministeriet (STM) reglerar på basen av lagar och förordningar dricksvattnets kvalitetskriterier, som innehåller såväl krav som rekommendationer.  Dricksvattnets mikrobiologiska kvalitetskrav är, att det inte får innehålla intestinala mikro-organismer.  För att indikera detta undersöker man Escherichia coli samt enterokocker och ingendera av dessa får förekomma i vattnet. (0 pmy/100 ml; pmy=pesäkkeen muodostava yksikkö).  De kemiska kvalitetskraven är många, av vilka de viktigaste när det gäller privata brunnar är: arsen (< 0,01 mg/L), fluorid (< 1,5 mg/l), nitrat (< 50 mg/l) ja nitrit (< 0,5 mg/l). Kvalitetsrekommendationerna gäller å sin sida övriga koliforma bakterier (< 100 pmy/100 ml), ammonium (< 0,5 mg/L), klorid (< 100 mg/L), kemisk syreförbrukning (< 5 mg/L), mangan (< 0,1 mg/l), radon (< 1000 Bq/l) och järn (< 0,4 mg/l). Vattnet får inte heller vara speciellt korroderande och indikationen på det undrsöks ofta  med hjälp av utöver klorid som ingår i grundpaketen  även vattnets surhetsgrad (pH) (6,5–9,5) samt konduktivitet och hårdhet.

Förutom, att man med några års intervaller undersöker brunnsvattnet, är det orsak att undersöka det även då, om dess kvalitet plötsligt ändrar t.ex så, att främmande lukt och smak börjar förekomma eller då vattnet får färg eller blir grumligt. Dessutom är det nödvändigt att låta undersöka brunnsvattnet, då man väntar tillökning i familjen eller i samband med fastighetsaffärer.

Ditt dagliga dricksvatten är viktigt. Genom att sköta om det, sköter du även om dig själv och dina närmaste.

 

Hämta ditt brunnsvatten till LUVYLab.
Vi undersöker dess duglighet.  Du vill veta.

Bekanta dig med våra undersökningspaket!

 

Vill du ha tilläggsinformation om de olika parametrarna som analyseras?
Bekanta dig med SYKE:s analystolkningsredskap!

 

Finns det frågor?  Skicka ett meddelande eller ring!
LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895