LUVYLabs sakkunniga betjänar

Tag kontakt med våra erfarna sakkunniga, då du behöver hjälp i frågor rörande miljöhälsa. Vi kan vid behov ge råd gällande t.ex. förverkligandet av provtagningar samt uppgörande av livsmedelslokaliteternas egenkontrollplaner.

WSP eller Water Safety Plan

Vi gör närmast i speciella fall WSP för våra kunder. De WSP som vi gör är småskaliga, oftast riktade till endaste en vattentäkt. Även uppgörandet av hushållsvattnets övervakningsundersökningsprogram kan skötas via oss.

Ta kontakt och fråga mer!
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011