Din boendehälsa är viktig för oss

Vi analyserar i LUVYLab även prover, som hänger ihop med boendehälsa, inomhusluft och byggnadsmateriel samt ytprover.

Om man råkat ut för en vattenskada, lönar det sig inte att bli och förundra sig över saken. Under månader och år kan det hända, att platsen torkar helt, vilket emellertid inte innebär att faran är över. Tyvärr ändrar mikrobbestånden när platsens fuktighet minskar, och situationen kan, vad gäller de hotfaktorer som berör hälsan, bli betydligt allvarligare än vad de ursprungligen var. Ju snabbare man skrider till åtgärder desto mera sannolikt är det, att man undviker t.ex. att innevånarna utsätts för mögel.

Remisser

Analysmetoderna hittas i vår förteckning.

Tag alltså modigt kontakt och skrid till snabba åtgärder för att analysera och eventuellt åtgärda skadeverkningarna och problemen, som förorsakats av vattenskadan/fuktskadan.

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011